“ 1501-sanayi Ar-ge Destek Programı ” ve “ 1507-kobi Ar-ge Başlangıç Destek Programı ” 2021 Yılı 1. Çağrıları Açılıyor
30 Kasım 2020 Pazartesi
Kaynak; TÜBİTAK
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2021 yılı 1. Çağrısı açılıyor.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı
30 Eylül 2020 Çarşamba
Kaynak; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 ve 2021 bütçelerinden finanse edilmek ve OSB alanlarında uygulanmak üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için “Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 30.09.2020 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-ge Destek Programı
22 Eylül 2020 Salı
Kaynak; T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 16. Çağrıya çıkılmıştır.
Ipard Iı 9. Başvuru Çağrı İlanı...
15 Mayıs 2020 Cuma
Kaynak;
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı İçin Hibe Programı ( Neet Pro)
12 Mart 2020 Perşembe
Kaynak; T.C. Dışişler Bakanlığı
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” teklif çağrısı yayımlanmıştır. Hibe programı ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve iş gücüne katılımlarının artırılması hedefleniyor. Hibe Programı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve Hibe Bilgilendirme Eğitim Günlerine kayıt olmak için buraya tıklayınız
Cosme Programı Kapsamında “ Ab Kobi Yardım Merkezi Çin’de ”  Proje Teklif Çağrısı Yayımlanmıştır...
12 Mart 2020 Perşembe
Kaynak; T.C. Dışişler Bakanlığı
Cosme Programı Kapsamında “ Ab Kobi Yardım Merkezi Çin’de ” Proje Teklif Çağrısı Yayımlanmıştır... ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 12 Mart 2020 Perşembe Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
IPARD II Programı 8.Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri Başlamıştır.
6 Ocak 2020 Pazartesi
Kaynak; TKDK
IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri 02.01.2020 tarihi saat 09:00 itibariyle başlamıştır. TKDK bu başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece “103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvuruları kabul etmektedir.
Ipard II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanı Çağrısı Yapılmıştır...
12 Temmuz 2019 Cuma
Kaynak; TKDK
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
 1   2   3   »