Ipard Iı 9. Başvuru Çağrı İlanı...
15 Mayıs 2020 Cuma
Kaynak;
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 11 Mayıs 2020 tarihinde Dokuzuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı İçin Hibe Programı ( Neet Pro)
12 Mart 2020 Perşembe
Kaynak; T.C. Dışişler Bakanlığı
Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEET PRO)” teklif çağrısı yayımlanmıştır. Hibe programı ile ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve iş gücüne katılımlarının artırılması hedefleniyor. Hibe Programı ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve Hibe Bilgilendirme Eğitim Günlerine kayıt olmak için buraya tıklayınız
Cosme Programı Kapsamında “ Ab Kobi Yardım Merkezi Çin’de ”  Proje Teklif Çağrısı Yayımlanmıştır...
12 Mart 2020 Perşembe
Kaynak; T.C. Dışişler Bakanlığı
Cosme Programı Kapsamında “ Ab Kobi Yardım Merkezi Çin’de ” Proje Teklif Çağrısı Yayımlanmıştır... ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 12 Mart 2020 Perşembe Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
IPARD II Programı 8.Başvuru Çağrı İlanı Kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri Başlamıştır.
6 Ocak 2020 Pazartesi
Kaynak; TKDK
IPARD II Programı Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında Proje Başvuru ve Kabul İşlemleri 02.01.2020 tarihi saat 09:00 itibariyle başlamıştır. TKDK bu başvuru çağrı ilanı kapsamında sadece “103 Tarım ve Balıkçılık Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvuruları kabul etmektedir.
Ipard II Programı 6. Başvuru Çağrı İlanı Çağrısı Yapılmıştır...
12 Temmuz 2019 Cuma
Kaynak; TKDK
Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
İşletmelerin ve Kobi'lerin Rekabet Edebilirliği Programı ( Cosme)
1 Şubat 2019 Cuma
Kaynak;
COSME Programı kapsamında " Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı" proje teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eğitim Desteği
10 Eylül 2018 Pazartesi
Kaynak; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlemek üzere Sanayi ve Tekoloji Bakanlığı ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır
Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı
27 Nisan 2018 Cuma
Kaynak; KOSGEB
“2018 / 01 İllerde Rekabet Avantajına Sahip İmalat Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım Sektörünün Rekabet Gücünün Geliştirilmesi” PROJE TEKLİF ÇAĞRISI
 1   2   3   »